НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Правові підстави застосування медіації в кримінальному процесі


I. Резолюцією Економічної і Соціальної Ради ООН № 2002/12 від 24 липня 2002 року затверджено «Основні принципи застосування програм рестутиційного правосуддя у питаннях кримінального правосуддя».

Визначено, що «Реституційний процес» - це будь-який процес, в якому жертва і правопорушник і, у відповідних випадках, будь-які інші особи або члени общини, які є потерпілими від будь-якого злочину, активно беруть участь в спільному врегулювання питань, які виникають у зв’язку зі злочином, як правило за допомогою посередника.

При цьому програми реституційного правосуддя можуть застосовуватися на будь-якому етапі розгляду справ в рамках кримінального правосуддя з урахуванням національного законодавства.

II. Відповідно до «Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою», затвердженої Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 29 листопада 1985 року, слід сприяти тому, щоб судові та адміністративні процедури більшою мірою відповідали потребам жертв.

У тих випадках, коли це необхідно, слід використовувати неофіційні механізми врегулювання спорів, включаючи посередництво, арбітраж і суди звичаєвого права або місцеву практику, з тим, щоб сприяти примиренню і надання відшкодування жертвам.

III. Комітет міністрів Ради Європи Рекомендаціями № R (99) 19 щодо застосування медіації в кримінальних справах (прийнята Комітетом міністрів 15 вересня 1999 року), рекомендував країнам - членам Ради Європи при розвитку системи медіації у кримінальних справах урахувати принципи, відмічені в додатку до цієї Рекомендації та ознайомити з цим документом якомога більше людей.

Зокрема, пунктом 1 Додатку до Рекомендацій визначено, що ці вказівки відносяться до будь-якого процесу, в рамках якого потерпілому та правопорушнику надається можливість, а у випадку їх добровільної згоди, за допомогою безсторонньої сторони (медіатора), брати активну участь у вирішенні проблем, які виникла в результаті злочину.

Також визначено основні принципи:

1. Медіація у кримінальних справах повинно проводитися тільки за добровільної згоди сторін. Сторони мають право відкликати це свою згоду на будь-якому етапі медіації.

2. Переговори в ході проведення медіації конфіденційні і висловлювання сторін не можуть без їх згоди використовуватися надалі.

3. Посередницькі послуги у кримінальних справах повинні бути загальнодоступними.

4. Медіація у кримінальних справах має бути можлива на будь-якій стадії кримінального судочинства.

5. Служби медіації повинні володіти достатньою самостійністю в рамках системи кримінальної юстиції.

IV. Рекомендації Rec(2003)20 Комітету міністрів щодо нових способів роботи зі злочинністю неповнолітніх та ролі правосуддя у справах неповнолітніх містять пропозиції країнам членам керуватися в своєму законодавстві і політиці принципами і заходами, які викладені в цих рекомендаціях.

Зокрема, рекомендуються такі нові підходи.

Розширення діапазону адекватних альтернатив офіційному судовому переслідуванню має тривати. Такі альтернативи повинні скласти частину регулярної процедури, будуватися за принципом пропорційності, відображати інтереси неповнолітніх і, в принципі, застосовуватися тільки тоді, коли існує готовність прийняття відповідальності.

Для роботи з тяжкими, насильницькими і повторними правопорушеннями неповнолітніх держави - члени повинні розробити більш широкий спектр інноваційних та більш дієвих (але, тим не менш, пропорційних) санкцій та заходів, що застосовуються співтовариством. Вони повинні працювати безпосередньо з поведінкою, що призводить до правопорушень, а також дбати про потреби правопорушника. Їм слід залучати до роботи батьків правопорушника (або офіційних опікунів) - крім випадків, коли це непродуктивно - і, по можливості, давати можливість жертві скористатися перевагами медіації, відновного правосуддя і репарації.

V. Відповідно до статті 468 Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим.

За приписами статті 469 цього Кодексу Угода про примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого. Домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді).

Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Також відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Таким чином, ураховуючи вимоги вказаних міжнародних актів та актів законодавства України, на сьогодні є підстави для застосування медіації у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

У такому разі медіація є позапроцесуальною процедурою, наслідком якої буде укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим) відповідно до вимог процесуального законодавства.

Переваги. Застосування процедури медіації у кримінальних провадженнях сприятиме:

 • завершенню досудового розслідування у короткі строки;

 • зменшенню навантаження на слідчих органів досудового розслідування, процесуальних керівників;

 • розгляду справ в суді в короткі строки з ухваленням остаточного рішення, яке, як правило, ніким не буде оскаржуватися;

 • відсутністю потреби апеляційного та касаційного оскарження вироків суду.


ПОПЕРЕДНІ ПУБЛІКАЦІЇ
ПОШУК ЗА ТЕГАМИ
Тегов пока нет.
БУДЬТЕ З НАМИ
 • Facebook Basic Square
АРХІВ

© 2015 «Київський центр медіації»

  This site was designed with the
  .com
  website builder. Create your website today.
  Start Now